Politica de confidențialitate

Compania FANTASTIC GLASS SRL vă respectă și vă protejează confidențialitatea. Mai jos regăsiți informații detaliate despre modul în care procesăm datele dumneavoastră personale.

Această Politică de confidențialitate descrie metodele noastre de tratare a datelor furnizate sau colectate de platformele noastre digitale care permit vizitatorilor noștri să acceseze site-ul nostru web și să utilizeze serviciile noastre. Această Politică de confidențialitate a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene (GDPR) și cu dispozițiile prevăzute în legislația locală.

FANTASTIC GLASS SRL este proprietarul site-ului

web: https:// fantasticglass.ro, precum și controlorul datelor cu caracter personal.

Această Politică de confidențialitate se aplică următoarelor categorii de persoane:

 • cumpărători,
 • potențiali cumpărători,
 • utilizatori ai site-ului nostru web,
 • furnizori și pentru partenerii noștri de afaceri.
 1. Informații generale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

Ce colectăm pe site-ul nostru web și cum colectam de pe site-uri și e-mailuri
Putem folosi tehnologii care colectează automat informații atunci când vizitați site-ul nostru, vizualizați reclamele noastre sau folosiți produsele sau serviciile noastre. De exemplu, folosim cookie-uri (un fișier minuscul stocat în browserul computerului dvs.) pentru a ne spune ce browser și sistem de operare utilizați, adresa dvs. IP, paginile web pe care le vizitați, linkurile pe care faceți clic sau dacă aveți sau nu deschis un e-mail de la noi.

Despre IP
Adresa IP este colectată pentru a îmbunătăți site-ul nostru, serviciul nostru și funcționarea. Nu identificăm persoane din adresa IP. În plus, colectează data de acces, fișierul accesat, informații despre sistemul de operare terminal, informații despre browser și așa mai departe.

Despre cookie-uri
Acest site folosește cookie-uri.

Cookie-urile sunt fișiere text mici care pot fi folosite de site-uri web pentru a face experiența unui utilizator mai eficientă.

Legea prevede că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră dacă acestea sunt strict necesare pentru funcționarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site folosește diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de servicii terțe care apar pe paginile noastre.

Consimțământul dumneavoastră se aplică următoarelor domenii: www.fantasticglass.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai în baza unor scopuri predeterminate și legitime, utilizând baza legală adecvată. Mai jos puteți regăsi scopurile și baza legală utilizate pentru fiecare dintre grupurile de persoane.

Păstrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară realizării activității de prelucrare pentru care au fost colectate respectivele date cu caracter personal. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră, vom continua să facem acest lucru până când dvs. veți revoca consimțământul dat.

Mai jos sunt detaliate duratele de păstrare a datelor cu caracter personal în vederea prelucrării pentru un anumit scop.

Cum colectăm datele dumneavoastră personale?

 1. Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale

Datele dumneavoastră personale sunt procesate în diferite scopuri, în funcție de relația dumneavoastră cu noi. În tabelele de mai jos sunt prezentate în detaliu scopurile și duratele de stocare a datelor.

Când acționați în calitate de cumpărător:

Scopul prelucrării datelor personale:

 • Facturare la realizarea unei achiziții de la compania noastră

Datele prelucrate

– numele și prenumele;

– adresa de livrare;

– compania sau numele persoanei juridice (dacă utilizatorul este persoană juridică);

– codul unic de înregistrare(dacă utilizatorul este persoană juridică);

– adresa de e-mail;

– numărul de telefon de contact;

– orașul de reședință;

– adesa sediului social și adresa de livrare;

Durata de stocare a datelor este de 5 ani de la preluare.

 

 • Trimiterea de buletine informative prin e-mail; comunicare de marketing;

Datele prelucrate

– adresa de e-mail, numele și prenumele

Datele prelucrate sunt colectate cu consimțământul dvs.

Durata de stocare a datelor este până la revocare

 • Aplicarea revendicărilor legale, protejarea drepturilor noastre;

Datele prelucrate

– datele depind de revendicarea juridică în cauză, iar principiul reducerii la minim este întotdeauna respectat

Durata de stocare a datelor este în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Când acționați în calitate de vizitator al site-ului web sau de potențial cumpărător:

 • Trimiterea de buletine informative prin e-mail; comunicare de marketing;

Datele prelucrate

– adresa de e-mail, numele și prenumele

Datele prelucrate sunt colectate cu consimțământul dvs.

Durata de stocare a datelor este până la revocare

 • Comunicarea cu dumneavoastră pe baza solicitării

Datele prelucrate

– E-mail sau număr de telefon, nume și prenume

Datele prelucrate sunt colectate în interesul juridic al garantării unei comunicări eficiente cu persoanele fizice.

Durata de stocare a datelor este de 3 luni de la încheierea comunicării.

 • Garantarea siguranței site-ului web

Datele prelucrate

– adresa IP

Datele prelucrate sunt colectate în interesul legal de a asigura un site web sigur și de a permite achiziții sigure

Durata de stocare a datelor este de 1 an.

 • Aplicarea revendicărilor legale, protejarea drepturilor noastre;

Datele prelucrate

– datele depind de revendicarea juridică în cauză, iar principiul reducerii la minim este întotdeauna respectat

Durata de stocare a datelor este în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Când acționați în calitate de furnizor, prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a ne conforma obligațiilor noastre contractuale și le stocăm timp de 5 ani de la data executării contractului sau de la sfârșitul colaborării noastre comerciale. În cazul unui litigiu, stocăm datele dumneavoastră personale până la emiterea deciziei finale de către

III. Transferul datelor personale

Nu vom transfera datele dumneavoastră personale către nicio parte terță, cu excepția următoarelor cazuri:

 • În cazul în care companiile asociate sau părțile terțe prestează servicii în numele nostru, de exemplu, oferă răspunsuri la solicitările dumneavoastră, livrează pachete. Acestor companii le este interzisă utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile solicitate de noi sau de legislație. Astfel de companii includ, de exemplu, companii de distribuție, furnizori care trimit mesaje e-mail etc.
 • Datele dumneavoastră personale sunt partajate în cadrul companiei sau cu terțe părți pentru a garanta siguranța și securitatea clienților noștri, pentru a ne proteja drepturile și proprietatea în conformitate cu procedurile legale sau orice alte cazuri în cazul cărora credem (cu bună credință) că o astfel de dezvăluire este cerută de lege. Aceste terțe părți includ consultanți IT și financiari, consultanți legali externi etc.

Toți terții cărora le dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal sunt obligați să vă protejeze datele cu caracter personal printr-un contract separat. În plus, nicio terță parte nu are voie să utilizeze aceste date cu caracter personal în alte scopuri decât cele convenite contractual.

 1. Securitate, integritate și stocarea datelor

Securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră sunt extrem de importante pentru noi. Compania noastră ia măsurile tehnice, organizaționale și de siguranță fizică necesare pentru a vă proteja datele împotriva accesului, divulgării, utilizării sau modificării neautorizate.

Aceste măsuri includ:

 • actualizarea regulată a software-ului, hardware-ului și a aplicațiilor software,
 • educația angajaților,
 • examinarea și controlul procesatorilor contractuali și
 • protejarea în mod adecvat a locațiilor noastre comerciale.

Examinăm regulat procedurile noastre de siguranță pentru a evalua cele mai noi tehnologii și metode adecvate. În ciuda eforturilor noastre, nici o măsură de securitate nu este perfectă sau imposibil de ocolit; prin urmare, apelăm la înțelegerea dumneavoastră.

 1. Drepturile dumneavoastră

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, aveți acces la anumite drepturi. Pentru a le exercita, vă rugăm să ne contactați în scris.

Rețineți că este posibil să nu vă putem oferi anumite produse și servicii, dacă nu ne permiteți să colectăm datele dumneavoastră personale. În plus, unele dintre serviciile noastre nu vor putea lua în considerare interesele și preferințele dumneavoastră. De exemplu, nu putem face factura, încheia un contract, cu dumneavoastră dacă nu ne furnizați o adresă de livrare, deoarece nu putem garanta livrarea produselor pe care le-ați comandat dacă nu avem adresa dumneavoastră.

Vă puteți exercita drepturile contactându-ne în scris la adresa Tepeș Vodă nr 12, sect 2, prin e-mail la [email protected],  subiectul e-mail-ului trebuind să fie „Protecția datelor cu caracter personal”. Vom răspunde la solicitarea dumneavoastră în termen de o lună, iar termenul menționat poate fi prelungit cu încă o lună. În cazul prelungirii termenului, vă vom informa cu privire la această prelungire în prima lună de la primirea cererii dumneavoastră.

Aveți la dispoziție următoarele drepturi:

 • Accesul la datele cu caracter personal: ne puteți cere să vă oferim informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și, dacă este cazul, ne puteți cere să vă oferim acces la datele dvs. personale și la informațiile legate de prelucrare (datele personale pe care le prelucrăm și proveniența acestora).
 • Corectarea datelor cu caracter personal: ne puteți cere să corectăm sau să modificăm datele dumneavoastră personale incomplete sau inexacte pe care le prelucrăm.
 • Restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal: ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (dacă, de exemplu, are loc verificarea corectitudinii sau a integrității datelor dumneavoastră cu caracter personal).
 • Ștergerea datelor cu caracter personal: ne puteți cere să ștergem datele dumneavoastră personale (nu putem șterge datele personale stocate în baza cerințelor legale sau în baza unei relații contractuale).
 • Extragerea datelor cu caracter personal: ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat folosind un formular structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat.
 • Retragerea consimțământului: în orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul legat de utilizarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm pe baza acestui consimțământ. Vă puteți retrage consimțământul folosind oricare dintre metodele prevăzute în prezenta Politică. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va avea consecințe negative; este posibil, totuși, ca din cauza retragerii consimțământului dumneavoastră, să nu vă mai putem oferi anumite servicii.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a solicita înregistrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Vă vom pune la dispoziție o copie într-o formă structurată, utilizată în mod obișnuit și care poate fi citită în mod automat de sisteme informatice. Apoi, puteți redirecționa aceste date către alt procesor la alegere. Ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic, puteți solicita transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către alt procesator.

Dorim să vă informăm că, pentru a garanta o identificare corectă în cazul aplicării drepturilor legate de datele cu caracter personal, procesatorul vă poate cere să le furnizați date suplimentare și poate refuza să efectueze acțiunea solicitată numai dacă dovedește că nu vă poate identifica cu certitudine.

 

 1. Modificări aduse acestei Politici de confidențialitate

Ocazional, putem modifica această notificare pentru a o adapta la cele mai noi tehnologii, practici din industrie, cerințe legislative sau în alte scopuri. Pe platformele noastre digitale, vom publica versiunea aplicabilă a Politicii de confidențialitate. Vă recomandăm să examinați periodic Politica noastră de confidențialitateVII. Comentarii și întrebări

Dacă aveți orice comentarii sau întrebări cu privire la această Politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați prin e-mail la [email protected]